Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Verklarende woordelys van Afrikaanse biblioteekkundige vakterme

Afrikaans, English, French, German, Dutch
Coetzee, P.C. & H.J. Aschenborn
Pretoria: Departement Biblioteekkunde van die Universiteit, 1957

Vindplaats(en)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: archiefwetenschap , kennis
taal: Afrikaans, Duits, Engels, Frans, Nederlands