Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Papier

Verklarende woordenlijst met vertalingen
Rijswijk: Nederlands Normalisatie-instituut, 1975
Editie: 2
Reeks: Nederlandse Norm
Reeksnummer: NEN 3376
Pagina's: 157

Vindplaats(en)
- Instituut Collectie Nederland Amsterdam: 676 NEN (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: pulp- en papierfabricage , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands
register: ja