Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Papier

Terminologie
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1974
Pagina's: 46

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: pulp- en papierfabricage , techniek
taal: Frans, Nederlands