Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Colorimetrische woordenlijst

Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1968
Pagina's: 34

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: chemie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands