Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zakwoordenboek der scheikunde en der schei­kundige bewerkingen

Gerding, Th. & R.J. Opwyrda
Utrecht: C. van der Post Jr., 1865
Pagina's: viii + 967

Vindplaats(en)
- Museum Boerhaave Leiden: h 3220 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: chemie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands