Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prisma van de scheikunde

Utrecht: Het Spectrum, 1990
ISBN: 9027419388
UDC: 54 <038>
Reeks: Prisma Pocket
Reeksnummer: 2654
Pagina's: 197

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 8.1.5 / 159
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 540.1-pris


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: chemie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands