Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek der zuivere en toegepaste Scheikunde

Tricht, J.P.C, van
Rotterdam: H. Nijgh & De Breuk & Smits, 1854

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM Z 1717 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: chemie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands