Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon der elementen

Wuyts, Harry
Leuven: Acco, 1984
ISBN: 9033408023
Pagina's: 237

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 540.1-wuyt-1


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: chemie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands