Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Benamingen op het gebied van de dunnelaagchromatografie

Terminology of thin-layer chromatography
Rijswijk: Nederlands Normalisatie-instituut, 1970
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 2295
Pagina's: 12

Vindplaats(en)
- Provincie Drenthe Bibliotheek Assen: NNI


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: chemie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Engels, Nederlands