Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Benamingen op verf- en vernisgebied

Glossary of paint terms
Rijswijk: Nederlands Normalisatie-instituut, 1983
Editie: 5
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 941
Pagina's: 23

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GE 40226/941-5 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: chemie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Engels, Nederlands