Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of Industrial Chemistry in six languages

English/American, French, Spanish, Italian, Dutch and German
Dorian, A.F.
Amsterdam: Elsevier, 1964

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen: 66 BB / DORI 1964
- Technische Universiteit Eindhoven: ACJ 64 ELS


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: chemie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
register: ja