Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Kunststoffen

Vocabularium
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1982
Pagina's: 135

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: chemie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Frans, Nederlands