Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Staal in de chemische industrie

Phraseologisch glossarium
Luxemburg: Europese Gemeenschappen, 1968
Pagina's: 488

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Overheidspublicaties: QE/Tek/59(68-01)
- Technische Universiteit Delft: 13014349


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: chemische techniek , metaaltechnologie , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands