Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vuurvaste materialen. Benamingen betreffende steenvormen. Viertalige woordenlijst

Refractories: vocabulary on brick shapes
Delft: NNI, 1981
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 2662
Pagina's: 8

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GE 40226/2662-1 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: chemie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands