Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van Nederland, Alphabetische lijst der plaatsnamen

Fockens, Th.
Groningen: P.L. Folmer, 1875
Pagina's: 246

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM IWO 200 C 29 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands
taal termen: Nederlands