Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon aardrijkskunde

Utrecht: Het Spectrum, 1983
ISBN: 9027413061
Reeks: Prisma pocket
Reeksnummer: 2167
Pagina's: 320

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 950.2-Lexi-1 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands