Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van landennamen

Commissie voor de spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1980
ISBN: 9012032474
Pagina's: 34

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 8.1.5 / 50
- Universiteit van Amsterdam: UB Kaartenzl: III AX 5 (niet uitleenbaar)


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands