Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Aardrijkskunde

Oosthoeks encyclopedie redactie
Utrecht: Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, 1966
Pagina's: 175

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM PK 55-189


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands
register: ja