Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nomenclature polyglotte de noms géographiques à l'usage des postes et des télégraphes

Pott, M.
's-Gravenhage: M. Pott, 1910
Pagina's: 102

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM Br. 757-1 (niet uitleenbaar)


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: geografie , kennis, massacommunicatie , wetenschap en technologie (in combinatie)