Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Afval en afvalverwijdering: benamingen en definities

Waste and waste disposal: terms and definitions
Delft: NNI, 1982
Reeks: NEN
Reeksnummer: 6410
Pagina's: 35

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GE 40226/6410-1
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: B68780


publicatietype: normen en standaarden
onderwerpsindeling: biowetenschappen , ecologie (planten en dieren,excl. mensel.ecologie)
taal: Engels, Nederlands