Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het ziekenhuiswezen in de EEG : organisatie en terminologie

Hospitals in the EEC : organisation and terminology
Garde, Anna
Lochem: De Tijdstroom, 1978
ISBN: 8701598511
Pagina's: 464

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: ND 1979/99 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, sociale geneeskunde en gezondheidszorg
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands