Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Sesam atlas bij de biologie

Vogel, Günter & Angermann, Hartmut & Steen, J. C. van der
Baarn: Bosch & Keuning, 1971
ISBN: 9024669103
Pagina's: 521

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campus Kortrijk Stafbibliotheek Wetenschappen: 57(03) / VOGE 1970
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , ecologie (planten en dieren,excl. mensel.ecologie)
taal: Nederlands