Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vuilverwijdering, vuilverbranding, ontsmetting

Ontwerp-Woordenlijst
Centrale taalcommissie voor de techniek
Delft: Waltman, 1954
Reeks: Uitgave van de Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland (H.C.N.N.)
Reeksnummer: N 5018
Pagina's: 17

Vindplaats(en)
- Universiteitsbibliotheek Leiden: 2864 B 3: 8


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , ecologie (planten en dieren,excl. mensel.ecologie)
taal: Nederlands