Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Drinkwatervoorziening en sanitaire inrichting : woordenl©¦st

Centrale Taalcommissie voor de Techniek
's-Gravenhage: Centraal Normalisatiebureau, 1952
Reeksnummer: N 5005
Pagina's: 37

Vindplaats(en)
- Fries Historisch en Letterkundig Centrum: B 11352/N 5005 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , ecologie (planten en dieren,excl. mensel.ecologie)
taal: Nederlands