Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Botanische termenlijst

Beknopt overzicht van veel gebruikte botanische termen
Cremers, Piet & Hendriks, Els & Hulst, Wim Van
Hoogwoud: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 1985
Reeks: Wetenschappelijke mededelingen van de Koninklijke Nederlandse natuurhistorische vereniging
Reeksnummer: 166
Pagina's: 44

Vindplaats(en)
- Stadsbibliotheek Maastricht: SB So 5/ 166


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Nederlands
register: ja