Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Naamlijst der voornaamste land- en tuinbouwgewassen

Den Haag: Ministerie van Landbouw en Visserij, 1970
Pagina's: 13

Vindplaats(en)


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Nederlands