Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Rasnamenregister bevattende de juiste rasnamen van alle boomkwekerijgewassen

's-Gravenhage: Nederlandse Algemene Keuringsdienst, 1958
Pagina's: 33

Vindplaats(en)
- Wageningen Universiteit en Research Centrum


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Nederlands