Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Rassenlijst voor fruitgewassen

Wageningen: Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen, 1969
ISBN: 0169-6750
UDC: 634.1
Pagina's: 104

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campusbibliotheek Arenberg: 3 634 1992


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Nederlands