Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De wetenschappelijke namen onzer houtgewassen

volgens de jongste internationale regels der nomenclatuur
Valckenier Suringar, Jan
Wageningen: H. Veenman & Zn, 1923
Pagina's: 35

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM Br. T.pl. G 28 (niet uitleenbaar)


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Nederlands