Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eetbare gewassen

Van aalbes tot zwenkgras
Veltman, J.J.M. & Veltman, L.M.M.
Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum, 1974
ISBN: 9027407827
Pagina's: 173

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GC 225/1655-1 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Nederlands