Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Voorloopige lijst van Nederlandsche volksnamen van planten

Amsterdam: J.H. de Bussy, 1904
Pagina's: 95

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 801.31:393 HEUK 1904
- Universiteit van Amsterdam: UBM Br. M.G. C c 19 (niet uitleenbaar)


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantsoorten
taal: Nederlands