Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bois. Nomenclature des principaux bois utilisés en Belgique

Hout. Namenlijst der voornaamste in België gebruikte houtsoorten
Brussel: Belgisch instituut voor normalisatie, 1950
UDC: 006 NBN:674
Reeks: NBN
Reeksnummer: 199
Pagina's: 30 + 30

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: B47120 / *


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Frans, Nederlands
register: ja