Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Cruijdeboeck

In den welcken die gheheele historie, dat es 't gheslacht, 't fatsoen, naem, natuere, cracht ende werckinghe, van den Cruijden
Dodoens, Rembert
Antwerpen: J. van der Loe, 1554
Pagina's: 20 + 810 +10

Vindplaats(en)
- K.U. Leuven Centrale Bibliotheek Tabularium: 094.4 DODOENS (versie van 1985)
- Universiteit Utrecht: 001683015 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Duits, Frans, Grieks, Latijn, Nederlands
register: ja