Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Beknopt overzicht van de terminologie gebruikt bij de anatomische beschrijving en de identificatie van de houtsoorten

Eeckhout, L.
Gent: Rijkslandbouwhogeschool, 1951
UDC: 630*81
Reeks: Rijkslandbouwhogeschool Gent. Mededelingen van het laboratorium voor houttechnologie
Reeksnummer: 3
Pagina's: 38

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: B1983 / 1951
- Universiteit Utrecht: 380248


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands