Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Rietstap's handboek der wapenkunde

heraldische woordenlijst Nederlands-Frans-Engels-Duits-Afrikaans
Rietstap
: , 1961
Editie: 4
Pagina's: viii + 376

Vindplaats(en)
- Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam: G 441.001
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 929.6 gal.2


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Afrikaans, Duits, Engels, Frans, Nederlands
register: ja