Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

A Dictionary of Plantnames

Gerth van Wijk, H.L.
's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1911
Pagina's: xxiv + 1444 + xxxiii + 1696

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 582
- Universiteit van Amsterdam: UBM 1015 H 16,17


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantsoorten
taal: Latijn
taal termen: Duits, Engels, Frans, Latijn, Nederlands
register: ja