Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van Nederlandsche, Hoogduitsche, Fransche en Engelsche namen van planten

Heukels, H.
Leiden: E.J. Brill, 1910
Pagina's: vii + 98

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 801.31:393 / HEUK 1910
- Technische Universiteit Delft: 6055126


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands