Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Houtkunde

Verzameling van in- en uitlandsche houten, en derzelver benamingen in het Hollandsch, Hoogduitsch, Engelsch, Fransch en Latijn
Houttuyn, Martinus
Amsterdam: , 1773

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Duits, Engels, Frans, Latijn, Nederlands