Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Sociaal economische vaktermen in Nederlands, Engels, Frans en Duits

Santen, Cita van
Amsterdam: J.H. de Bussy, 1963
Pagina's: 157

Vindplaats(en)
- Belgisch Parlement Archief: S/5A/4/05/LING
- Vrije Universiteit Amsterdam: EW.05512.-


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, sociologie
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands