Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nomenclature des principales essences forestières utilisées en Belgique

Namenlijst der voornaamste houtsoorten in België gebruikt
Belgische Federatie der Houtnijveraars
Brussel: Belgische Federatie der Houtnijveraars, 1946
UDC: 674.03
Reeks: Bulletin Febelbois
Reeksnummer: 1946/3
Pagina's: 115

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A82657 /
- Wageningen Universiteit en Research Centrum


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Frans, Nederlands