Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Hout: namenlijst der voornaamste in België gebruikte houtsoorten

Bois: nomenclature des principaux bois utilisés en Belgique
Bruxelles: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1950
UDC: 006 NBN 674
Reeks: NBN
Reeksnummer: 199
Pagina's: 30

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: B47120 / *


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Frans, Nederlands