Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De Vlaamsche Volksnamen der planten van België, Fransch Vlaanderen en Zuid- Nederland

met aanduiding der toepassingen en der genezende eigenschappen der planten
Paque, Egide
Brussel: Bulens, 1912
UDC: 58.06
Pagina's: 156

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800.87:803.9BB / PAQU 1912
- Universiteit Utrecht: 894668


inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Frans, Latijn, Nederlands