Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Rasnamenregister van fruitgewassen

's-Gravenhage: Staatsdrukkerij en -Uitgeverijbedrijf, 1963
Pagina's: 48

Vindplaats(en)


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Frans, Nederlands