Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Aanbevolen woorden in de land- en tuinbouwtechniek

Werkgroep taalgebruik landbouwtechniek
Wageningen: Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie, 1959
Pagina's: xiv + 49

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: Broch 13378 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands