Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Begrippen en hun omschrijvingen

begeleidingssystemen rundveebedrijven
Lelystad: Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij, 1984
Pagina's: 52

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: ND 1984/60020 (niet uitleenbaar)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A57241 / 1984


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands