Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Benamingen in de land-, tuin en bosbouwtechniek

Wageningen: Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen, 1978
Editie: 3
Pagina's: 78

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven: KTP 78 BEN


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands