Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België

Crompvoets, Herman Jozef Gerardus
Amsterdam: Rodopi, 1981
Pagina's: x + 466

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: * 848-crom


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands
register: ja