Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Boerenvoortvaring in de oude landschap

Termen en gebruiken van het boerenbedrijf in Drente
Hijszeler, C.C.W.
Assen: Van Gorcum & Co, 1940
Reeks: Teksten en studiën
Reeksnummer: 5
Pagina's: 4 + 381

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800.87:803.9 / HIJS 1940
- Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe: 95430 Coll. Brands (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands
register: ja