Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Indeeling en benaming van grondmonsters

Hoofdindeeling
Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland
Delft: Waltman, 1939
Pagina's: 2

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM Br. 1143-1


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: rots- en bodemkunde, mineralogie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands