Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van gewasbeschermingskundige termen

Wageningen: Nederlandse plantenziektenkundige vereniging, 1985
ISBN: 01666495
Reeks: Gewasbescherming
Reeksnummer: 16/1
Pagina's: 73

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM Br. 4 S z 3


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands